Blue Flower

 
Orthomoleculaire therapie.
 
Orthomoleculaire therapie is gebaseerd op het gegeven dat voeding een geneeskrachtige werking kan hebben. Onze voorouders pasten dat eeuwen geleden al toe maar het is door ontwikkelingen in de geneeskunde te veel naar de achtergrond geraakt. Tegenwoordig is er weer aandacht voor de relatie tussen voeding en ziekten. Zo is algemeen bekend dat slechte voedingsgewoonten een negatieve rol spelen bij het ontstaan van bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten.

Het doel van Orthomoleculaire therapie is tweeledig:

1. Het positief bestrijden van ziekteprocessen Denk bijvoorbeeld aan langdurige stress- en spanningsklachten , vermoeidheid, energieverlies, emotionele klachten, slaapproblemen, overprikkeling, concentratieverlies. 2. Het lichaam optimaal laten functioneren

De therapie is erop gericht dat de lichaamscellen (onze bouwstenen) optimale hoeveelheden vitamines, mineralen en andere noodzakelijke voedingsstoffen tot zich nemen. Dit zijn naast vitaminen en mineralen ook de koolhydraten, eiwitten en vetten. Bovendien moeten deze bouwstenen goed worden opgenomen en ingezet worden door het lichaam. Het kan zijn dat de voeding alleen niet voldoende voedingsstoffen biedt en dat er extra ondersteuning nodig is in de vorm van voedingssupplementen.

Orthomoleculaire therapie in relatie tot de reguliere geneeskunde​: Orthomoleculaire therapie is een aanvullende, complementaire therapie en vervangt geen reguliere medische behandeling. Een orthomoleculair therapeut stelt dan ook geen diagnoses. Ik raad je aan voorafgaand aan een consult en/of bij klachten die langer dan 6 weken aanhouden, de huisarts in te schakelen.

Orthomoleculaire behandeling: Neurotransmitters in relatie tot presteren en
herstellen.

Met orthomoleculaire therapie kunnen veel ziekteprocessen positief worden
bestreden. De therapie zorgt ervoor dat de lichaamscellen (onze bouwstenen)
optimale hoeveelheden vitamines, mineralen en andere noodzakelijke
voedingsstoffen tot zich nemen.

De juiste bouwstenen om optimaal te functioneren
Om optimaal te functioneren is het enorm belangrijk dat het lichaam de juiste
bouwstenen binnenkrijgt. Deze bouwstenen zijn vitaminen en mineralen, maar
ook de koolhydraten, eiwitten en vetten. Bovendien moeten deze bouwstenen
goed worden opgenomen en ingezet worden door het lichaam.
 
Het begint in de darmen
Voor veel mensen begint het probleem in de darmen. Door medicijnen,
lichaamsvreemde voedingsstoffen zoals junkfood, maar ook overeten en stress,
worden bepaalde stoffen niet goed opgenomen of er ontstaat een
onbalans. Hierdoor ontstaan tekorten die op termijn een beginstadium zijn van
ziektes zoals diabetisch type 2, huidproblemen, darmklachten of burn-out.

Een advies op maat:
Het toegepaste voeding- en bewegingsadvies en de behandeling met behulp
van voedingssupplementen wordt speciaal op jou afgestemd.
Fytotherapie gecombineerd met algemene aandacht voor gezond voedsel,
leefstijl en voldoende beweging kan een goed alternatief bieden bij langdurige
stress- en spanningsklachten , vermoeidheid, energieverlies, emotionele
klachten, slaapproblemen, overprikkeling, concentratieverlies.
Hierbij is het verbeteren van het functioneren van neurotransmitters het doel
en het meten daarvan een belangrijke uitgangspunt van de behandeling.
 
Het Neuro 4 profiel wordt vaak in het begin van de behandeling afgenomen en
is dan mede sturend in het advies. Met vervolgmetingen is jouw herstelproces
nauwgezet te volgen om  grip en regie te krijgen op verbetering van jouw
psychische gezondheid.

Je kunt neurotransmitters laten bepalen door middel van bloedonderzoek.
Echter de uitslag kan binnen een dag variëren en dat maakt de uitkomst niet
altijd betrouwbaar. Een 24-uurs urine onderzoek geeft een betrouwbaarder
beeld.
Echter, een juiste analyse vraagt om een combinatie van verschillende
onderzoeksmethoden. Een test die een goede eerste indicatie kan geven van
de balans van neurotransmitters is het Neuro4profiel.
 
Het Neuro4profiel geeft een indicatie (middels proxy-measure) in hoe het gesteld is met de vier
belangrijke neurotransmitters in brein en lichaam namelijk dopamine,
acetylcholine, GABA en serotonine. De uitkomsten van de test geven een beeld,
maar zijn geen hard, klinisch bewijs. Indien gewenst, kunnen neurotransmitters
ook middels urine onderzoek bepaald worden.

Wat zijn neurotransmitters?
Neurotransmitters zijn chemische boodschappers in onze hersenen en lichaam.
De hersenen en darmen bevatten miljarden zenuwcellen die via
neurotransmitters razendsnel met elkaar communiceren. Een goede werking
van neurotransmitters is essentieel voor een goede communicatie in de
hersenen en een correcte aansturing van alle fysieke en mentale processen in
het lichaam.
Dopamine, acetylcholine, GABA en serotonine
De vier dominante neurotransmitters dopamine, acetylcholine, GABA en
serotonine beïnvloeden je gedrag, stemming en totale gezondheid. Ook zijn ze
van essentieel belang voor de werking van je zenuwstelsel, immuunsysteem,
gedrag, gevoel, denken en darmwerking.
De vier primaire neurotransmitters blijken de sleutel tot beter presteren te
vormen zoals bijvoorbeeld in sport, werken en studeren. Daarnaast vormen ze
de sleutel tot sneller herstel na zware fysieke en mentale inspanningen maar
ook bij chronische ontstekingsbeelden, neurologische aandoeningen, gedrags-
en ontwikkelingsstoornissen.

Disbalans in neurotransmitters
Door langdurige stress, voedingstekorten, infecties, genetische aanleg of
toxische stoffen in het milieu kan er disbalans ontstaan in neurotransmitters.
Zo kan langdurige stress er bijvoorbeeld voor zorgen dat dopamine en
serotonine verlagen en dit kan uiteenlopende fysieke en mentale klachten tot
gevolg hebben.

Wanneer is een neurotransmitter test zinvol?
Een neurotransmitter test is zinvol bij praktisch alle fysieke en psychische
klachten. Hierbij kun je denken aan:
Stressklachten, depressie, slaapproblemen, niet offline kunnen gaan,
gespannen spieren, hoofdpijn, concentratieproblemen, stemmingsklachten,
angsten, depressie, vermoeidheid, lusteloosheid, mentale onrust, verlaagde
weerstand, chronische vermoeidheid, depressie, vergeetachtigheid,
pijnklachten, ADHD, ADD, autisme, darmklachten, geheugenproblemen,
coördinatieproblemen, spierzwakte, tremoren, prikkelbare darm syndroom
(PDS), hoog sensitiviteit (HSP), paniekaanvallen et cetera.
Ook als je geen klachten hebt maar bijvoorbeeld je sport- of werkprestaties wilt
verhogen of je juist beter wilt herstellen, is de neurotransmitter test een zinvol
instrument.

Hoe werkt de neurotransmitter test, het Neuro4Profiel?
De neurotransmitter test het Neuro4profiel is een uitgebreide online vragenlijst
die reeds 40 jaar in gebruik is en steeds verder is aangescherpt. De resultaten
worden weergegeven in een overzichtelijk rapport en zullen verder worden
toegelicht tijdens het consult.

De test wordt ingezet als een geïntegreerd onderdeel van orthomoleculaire
therapie en of begeleiding.
De resultaten van het Neuro4profiel worden gezien als  een ‘proxy measure’.
Proxy measures geven een specifieke indicatie van kenmerken die bestaan uit
een optelsom van complexe factoren of wanneer een combinatie van
onderzoeken nodig zou zijn om tot een betrouwbaar beeld te komen.
De Neuro4Profiel methode bevat een door CellCare Academy ontwikkeld
algoritme. Het is één van de weinige, uitgebreide testen die zowel inzicht in de
werking van je brein en gedrag als in je fysiek functioneren geeft.
Meer over neurotransmitters.
 
Dopamine
Dopamine is een cruciale neurotransmitter in de hersenen die bijdraagt aan
een positieve stemming en een scherpe geest. Dopamine is een echte ‘GO’-
stof: het helpt je om oplossingen te bedenken, dingen te leren, actie te
ondernemen en eropuit te gaan. Dopamine maakt je gemotiveerd,
besluitvaardig en actief. Het heeft invloed op je intelligentie, abstract denken,
doelgerichtheid, bloeddruk, thermoregulatie, bloedsuikerspiegelregulatie,
libido, zin om te bewegen.
Onbalans in dopamine kan leiden  tot verslavingen, overgewicht, vermoeidheid,
desinteresse. Een laag dopaminegehalte wordt bovendien in verband gebracht
met de ziekte van Parkinson.
 
Acetylcholine
Acetylcholine beïnvloedt de snelheid van het brein en denken en is een
belangrijke stof voor de isolatie van zenuwen, myeline genaamd. Acetylcholine
zorgt er zo voor dat elektrische signalen goed en snel worden overgebracht en
niet uiteenvallen. Het draagt bij aan een snelle, gemakkelijke
informatieoverdracht.
Acetylcholine draagt bij aan een goed leervermogen, creativiteit, snel denken,
een goed geheugen en welbespraaktheid.
Onbalans in acetylcholine kan ervoor zorgen dat je moeilijk op woorden komt,
vergeetachtig bent of leerproblemen hebt. Er worden lage niveaus van
acetylcholine gevonden bij de ziekte van Alzheimer.
 
GABA
GABA is een soort natuurlijke tranquillizer, het helpt je te ontspannen, kalm en
rustig het overzicht te bewaren. GABA beïnvloedt ook je endorfine-
huishouding, Het enforfinesysteem is het snelst werkende anti-stresssysteem in
je lichaam.
Waar dopamine en acetylcholine een prikkelende en activerende werking
hebben het zenuwstelsel, heeft GABA een dempende, inhiberende werking op
de hersenen.
Onbalans in GABA kan zorgen voor angsten, stress, hartkloppingen,
rusteloosheid, niet offline kunnen gaan, spierspanning en slapeloosheid. Lage
GABA niveaus worden in verband gebracht met epilepsie.

Serotonine
Een andere essentiële stof in de hersenen is de neurotransmitter serotonine.
Serotonine heeft invloed op je stemming en zelfvertrouwen en op het
vermogen je te ontspannen en rustig te voelen. Serotonine speelt ook een rol
bij de eetlust, de verwerking van pijnprikkels en het beïnvloedt de peristaltiek
in de darmen. Als je voldoende serotonine tot je beschikking hebt, zit je lekker
in je vel, ben je gelukkig en geniet je van het moment.
Serotonine is de voorloper van het inslaaphormoon melatonine en zorgt dus
voor een goede nachtrust. Ook serotonine heeft, net als GABA, een
kalmerende, remmende werking op het brein.
Onbalans in serotonine is gekoppeld aan slaapproblemen, depressie,
prikkelbaarheid, agressie en overmatig (zoet) eten. Lage niveaus van serotonine
worden gezien bij mensen met een depressie.
Orthomoleculaire therapie is een aanvullende, complementaire therapie en
vervangt geen reguliere medische behandeling.

Een orthomoleculair therapeut:
Stelt geen diagnoses. Ik raad je aan voorafgaand aan een consult en/of bij
klachten die langer dan 6 weken aanhouden, de huisarts in te schakelen.